0   /   100

Vodič za pokretanje web shop trgovine u Hrvatskoj

01 / Preduvjeti za otvaranje web trgovine

Trgovina i prodaja putem interneta 

Trgovina je gospodarska djelatnost kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka.

Prodaja putem interneta spada u prodaju na daljinu, uz telefonsku prodaju, prodaju putem kataloga i TV prodaju. Kao online trgovac, podliježete svim zakonima o trgovini, ali i o elektroničkoj trgovini.

Kako registrirati prodaju putem interneta?

Tko može obavljati djelatnosti online prodaje

TRGOVCI
PROIZVOĐAČI
PRAVNE I FIZIČKE OSOBE IZ ČLANKA 5. ZAKONA O TRGOVINI

– Nositelji i/ili članovi SOPG-a/OPG-a
– Mali poljoprivredni dobavljači sadnica voće, presadnica povrća i ukrasnog bilja
– Šumoposjednici
– Nositelji povlastice/odobrenja za gospodarski ribolov ili akvakulturu
– Registrirani proizvođači
– Udruge, ustanove i duge neprofitne pravne osobe

Koji su uvjeti za obavljanje djelatnosti web trgovine po tipu subjekta

TRGOVCI
PROIZVOĐAČI
PRAVNE I FIZIČKE OSOBE IZ ČLANKA 5. ZAKONA O TRGOVINI

RJEŠENJE NADLEŽNOG UPRAVNOG TIJELA O ISPUNJAVANJU MINIMALNIH TEHNIČKIH I DRUGIH UVJETA ZA RAD
– upis odgovarajućeg oblika djelatnosti u sudski registar, odnosno obrtni registar
– osigurati skladište prema MTU (točka 1.3)
– ako se želite baviti dropshippingom, trebate i Ugovor o (trgovačkom) posredovanju

– registriranje proizvodnje robe koju prodaju

– upis u odgovarajući upisnik/registar

Koje djelatnosti morate registrirati za obavljanje web trgovine

Djelatnost Internet trgovine

Usluge informacijskog društva (subjekt koji obavlja internetsku trgovinu) 63.99
– djelatnost Internet trgovine sukladno NKD-07
– razred 47.91 (trgovina na malo preko pošte/interneta), ili
– skupina 47.9 (trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica), ili
– odjeljak 47. (trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima),
– „kupnja i prodaja robe“
– u slučaju dropshippinga – 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica.

Gdje se upisuju djelatnosti ovisno o tipu subjekta

Trgovci u statusu pravne osobe (trgovačka društva) djelatnost upisuju u sudski registar trgovačkog suda prema sjedištu društva.

Trgovci u statusu obrta djelatnost upisuju u obrtni registar kod upravnog tijela prema sjedištu obrta.

01.1 / Skladištenje robe

Tko mora osigurati skladište

Morate imati skladište ako trgujete robom na veliko ili malo
Ne morate imati skladište ako:
– putem interneta nudite samo usluge, a ne i robu
– proizvodite i distribuirate samo digitalni sadržaj koji se ne
isporučuje / ispisuje na nekom od fizičkih medija (CD, DVD, USB, micro SD itd.)
– obavljate Internet trgovinu na malo u tranzitu (dropshipping)
– za skladištenje i dostave koristite usluge fulfilment agencije

Minimalni tehnički uvjeti za skladište

Prodajni objekt (otvoren, natkriven ili zatvoren) za smještaj i čuvanje te prodaju robe i ostale aktivnosti (pakiranje, hlađenje i dr.). Na vanjskoj strani mora biti na vidljivom mjestu natpis u kojem se navodi tvrtka, sjedište i naziv pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje kupnje ili prodaje robe i/ili pružanje usluga u trgovini.
Radno vrijeme treba istaknuti jasno, vidljivo i čitljivo na ulazu.

Minimalna površina > 6 m2

Prostorije

Oprema
– ako se bavite isključivo web prodajom.

– prodajni objekti veći od 600 m2 moraju imati i sanitarne prostorije ako se u skladištu trguje (kupci ulaze u prostor skladišta).
– prostor za sortiranje i pakiranje te dozrijevanje i hlađenje hrane i agregat za dobivanje el. energije ako se trguje s hranom.

– podesti, police, regali i sl. oprema za čuvanje robe, sredstava i uređaji za utovar i istovar robe, rampa te prometnice za nesmetano kretanje vozila ako je potrebno.

02 / Ključni zakoni za online trgovce

Koji zakoni se tiču online trgovaca

Zakon o trgovini
Zakon o elektroničkoj trgovini
Zakon o zaštiti potrošača

NAPOMENA: Ovisno o djelatnosti, online trgovac može biti podložan i drugim propisima (označavanje proizvoda, zaštita osobnih podataka itd.)

Ključni zakoni za online trgovce

Pravni sadržaj webshopa
Što morate istaknuti na webshopu prema Zakonu o elektroničkoj trgovini

Podatke o davatelju usluge informacijskog društva (čl.6.)

Podatke o cijenama (uz naznaku jesu li uključeni troškovi dostave, poreza i dr.)
Predugovorne informacije (čl.12.)
– stalno dostupni naziv tvrtke, sjedišta i kontakt adresa (email) i porezni broj,
– broj javnog registra u koji je davatelj usluga upisan i podatke o istom (broj registra i dr.),
– ppojedinosti o nadležnom tijelu, ako djelatnost davatelja usluga podliježe službenom nadzoru (primjerice HAKOM, HALMED…).

– o različitim stupnjevima koji slijede u postupku sklapanja ugovora,
– o odredbama ugovora i općih uvjeta te jezicima ponuđenim za sklapanje ugovora (opći uvjeti i uvjeti kupovine trebali bi se moći preuzeti u PDF obliku),
– kodeksu postupanja davatelja usluga te informacije kako se mogu elektronički pogledati.

Što morate istaknuti na webshopu prema Zakonu o trgovačkim društvima

Naziv i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode računi (banke ili druge kreditne institucije) te brojevi tih računa, za d.o.o. – temeljni kapital i koliko ga je uplaćeno, d.d. – ukupan broj izdanih dionica, izdaje li ih s nominalnim iznosom, prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva i j.t.d., k.d. i g.i.u. – imena izvršnog direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora društva osoba.

Koji je još obavezan sadržaj prema drugim propisima

  • Zakon o zaštiti potrošača
  • Zakon o elektroničkim komunikacijama
  • GDPR

Informacije sukladno propisima o zaštiti autorskih prava (ako je potrebno)
– predugovorne obavijesti čl. 57. st. 1.,
– obavijest da se radi o narudžbi koja uključuje obvezu plaćanja čl. 67.,
– podaci o ograničenjima u dostavi te sredstvima plaćanja koja su prihvatljiva čl. 68.,
– u slučaju marketplacea, radi li se o fizičkoj ili pravnoj osobi koja prodaje pojedini proizvod.

– suglasnost za cookies (primjer: www.cookiebot.com)

– pravila o privatnosti,
– privola koja sadrži sve elemente potrebne za valjanost privole.